მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ტურიზმის დეპარტამენტი
 

ბერიძე როსტომ
სრული პროფესორი

 

ბახტაძე ეკატერინე
ასოცირებული პროფესორი

 

დევაძე ანზორ
ასოცირებული პროფესორი

 

მიქაშავიძე ვახტანგ
ასოცირებული პროფესორი

 

ჩაგანავა პაატა
ასოცირებული პროფესორი

 

გოგელია მამუკა
ასისტენტ პროფესორი

 

დიასამიძე მერაბ
ასისტენტ პროფესორი

 

კორძაია ირაკლი
ასისტენტ პროფესორი

 

მიქაშავიძე ჟანი
ასისტენტ პროფესორი

 

ფალავანდიშვილი ნარგიზ
ასისტენტ პროფესორი

 

ცეცხლაძე ცირა
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა