მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ტურიზმის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნარგიზ ფალავანდიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაური ფერია
მოქალაქეობა: ქართველი
დაბადების თარიღი: 19.11.1979
ტელეფონი: 577444452
ელ-ფოსტა: jetena@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსური მართვა

ფინანსური აღრიცხვისა და  ანალიზის თანამედროვე კომპიტერული ტექნოლოგიები

ტურიზმის დარგის განვითარების მიმართულებები საქართველოში

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტი. ტურიზმის დეპარტამენტი - ასისტენტ პროფესორი. (16.09.2013 - 16.09.2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26.12.2009 წელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის მართვა, აგრობიზნესი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: RSU#000072
გაცემის თარიღი: 26.04.2012
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრი
სადისერტაციო თემა: საქართველოს ბიუჯეტის შემოსავლები და მათი სრულყოფის გზები
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2004
განათლების მიმართულება, დარგი: სახელმწიფო ფინანსები
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AB0000362
გაცემის თარიღი: 9.07.2004
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის ბაკალავრი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2001
განათლების მიმართულება, დარგი: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AA#0006339
გაცემის თარიღი: 7.07.2001
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან დღემდე - შპს ,,სანდასუფთავება“ ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2012წ-დან დღემდე- შპს ,,Elit audit“ აუდიტორი

2003-2013 წწ - ბსუ მოწვეული მასწავლებელი

2007-2013 წწ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის მოწვეული                                  მასწავლებელი

2009-2011 წწ - შპს ,,სანიკიძე ბიზნეს კონსალტინგი“ მთავარი ბუღალტერი

2006-2011წწ - შპს ,,სანდასუფთავება“ ბუღალტერი

2012წ - შპს  ,,ტურისტული სააგენტო UNITOUR+” აღრიცხვა-ანგარიშგების მწარმოებელი

2005-2006 წწ - საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის  აჭარის ფილიალის                                                                        აღმასრულებელი დირექტორი   

     

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.,,ტურისტული საწარმო და მისი ფუნქციონირების ნორმატიული რეგულირება, როგორც ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა“ რეფერირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ ISSN 1987-6041  9771987 604000 2013წ

2.,,ეკონომიკური გლობალიზაცია და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ზოგიერთი ტენდენცია” რეფერირებადი საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“#8. 2010წ

3.,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების გამოცდილება და პრობლემები” ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“#9.2009წ.

4. ,,სასურსათო ბაზრის განვითარების პერსპექტივა აჭარაში” ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“ 2008წ

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.,,ტურიზმი და მდგრადი განვითარება“ საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული   კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში" ბათუმი 16-17 აპრილი 2010წ

2.,,აგროტურიზმის განვითარების მიმართულებები აჭარაში“ საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"  ბათუმი-ტრაპიზონი 5-6 ივნისი 2010წ


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

1. რუსული ენა

2. ინგლისური ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft  Office, Adobe Reader,ORIS Accaunting.

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. აუდიტორი - 26.12.2012წ - (საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო)

2. სერთიფიცირებული ბუღალტერი - 30.12.2005წ  (საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია)

3. ,,სწავლებაში აქტიური მეთოდების დანერგვა“ / ,,პროექტების მართვა“  25.11.2005წ  (პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით თვითმმართველობის განვითარების ფონდის მიერვარშავა

 4.  ტრეინინგის კურსი ,,ფაკულტეტის განვითარებისთვის“ ორგანიზებული აგრობიზნესის განათლებისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის მიერ,  ტეხასის უნივერსიტეტის, აგრობიზნესის ადმინისტრირების სასწავლო ცენტრისა (ATC)  და სომხეთის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი (ASAU) მხარდაჭერით   ქ. ერევანი 2011წ 10-11 ნოემბერი

 

გრანტები:

1.მიზნობრივი პროგრამა ,,ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგი) და მათი სტაჟირება უცხოეთში“ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი,  ტრენინგის კოორდინატორი  (ხელვაჩაურის რაიონში) .

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

1. ფინანსური ანგარიშგება 

2. ინფორმაციული ტექ. ბუღ. აღრიცხვაში ანალიზსა და აუდიტში

3. მმართველობითი აღრიცხვა
 
 

დარგი:

ბიზნესის ადმინისტრირება

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

ბაკალავრიატი:

ფინანსები და ანგარიშგება ტურიზმის დარგში - VI სემესტრი. ლექცია -60 სთ; ჯგუფში მუშაობა - 280 სთ;

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 09:00-12:00 სთ;

ხუთშაბათი 11:00-15:00 სთ.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა