მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ტურიზმის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მერაბ დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, გ. ტაბიძის 39, ბინა 43
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 09.08.1986
ტელეფონი: +995 577145445
ელ-ფოსტა: m.diasamidze@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

1. ტურიზმი

2. ტურიზმის კლასტერი

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტი. ტურიზმის დეპარტამენტი - ასისტენტ პროფესორი. (16.09.2013 - 16.09.2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
სადისერტაციო თემა: ტურიზმის ინდუსტრიაში კლასტერის ფორმირება და რეგიონის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 15.03.2010
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის მართვა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000042
გაცემის თარიღი: 16.09.2013
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

16.09.2013 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტი. ტურიზმის დეპარტამენტი ასისტენტ პროფესორი;

01.01.2012 - 20.09.2013 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

17.03.2012 – 01.02.2013 - ბსუ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

01. 10.2011-  ბსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის კოორდინატორი;

01.05.2012 - შპს ტურისტული სააგენტო Unitour + საერთაშორისო გაყიდვების მენეჯერი;

14. 09.2007-14.07.2013 - ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მასწავლებლი;
 
01.10.2007-01.08.2010 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი;
 
01.03.2006-01.08.2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის დ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Некоторые проблемы на пути интенсификации развития иностранного туризма на Черноморском побережье Аджарии. IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“(8-9 ივნისი, 2013. ბათუმი-ტრაპიზონი) მასალები.  
 
2. ღვინის ტური აჭარაში II-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   
(4-5 ივნისი,2011. ბათუმი)მასალები. 
 
3.PR “ლეგენდა” და კომპლექსური ბრენდინგი. II-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (4-5 ივნისი,2011. ბათუმი) მასალები. 
 
4. პრიორიტეტები ტურიზმის განვითარების სტრატეგიაში. ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“.  2010.   №2. 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". ბათუმი-ტრაპიზონი;  
 
2. II-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. ბათუმი.

ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;

2. MS Outlook, Internet;     
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. სასტუმრო საქმის წარმოება - გერმანია/მიუნხენი; 
2. თანამედროვე განათლების პრობლემები და განათლების მენეჯმენტი - ნორვეგია/ტელემარკი;
3. ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი - ბათუმი;
4. კონსულტანტებისათვის ტრენინგი-მოდერაციის ტექნიკა (3 მოდული) - თბილისი.
გრანტები:
1. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“ - ევროკავშირი - 517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR - მკვლევარი;
 
2.,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“ - ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი CPEA-2011/10017 - ტრენინგების მენეჯერი;
 
3.სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება - აშშ-ის საელჩო საქართველოში
S-GE800-11-GR-077 - რედაქტორი;
 
4.ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი სტაჟირება უცხოეთში - აჭარის  ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებით - პროექტის მენეჯერი;
 
5. ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი   არასამთავრობო  და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის“ - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) დაფინანსებით - ტრენინგების მენეჯერი.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ტურიზმი


დარგი:

1. სასტუმროს მენეჯმენტი;

2. ტურიზმის მარკეტინგი.

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. სასტუმროს მენეჯმენტი. ბაკალავრიატი ტურიზმის სპეციალობის მესამე კურსი.

2. ტურიზმის მარკეტინგი. ბაკალავრიატი (MINOR) ტურიზმის სპეციალობის მეოთხე კურსი.

3. სასტუმროს მენეჯმენტი. ბაკალავრიატი (MINOR) ტურიზმის სპეციალობის მეოთხე კურსი.

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი - პარასკევი - 10 : 00 - 13 : 00 სთ.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა