მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ტურიზმის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ეკატერინე ბახტაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ზ.გორგილაძის ქუჩა # 23, ბინა 10
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 03.07.1977
ტელეფონი: 577906067
ელ-ფოსტა: eka_bakh@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- სტრატეგიული მარკეტინგი

- ტურიზმის მარკეტინგი

- საზოგადოებასთან ურთიერთობა ტურიზმში

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტი. ტურიზმის დეპარტამენტი - ასოცირებული პროფესორი. (16.09.2013 - 16.09.2017) 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ტურისტული მომსახურებით ვაჭრობის განვითარების ტენდენციები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24.03.2006
განათლების მიმართულება, დარგი: 08.00.07 - სექტორული ეკონომიკა (ვაჭრობა)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 005252
გაცემის თარიღი: 24.03.2006
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1999
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა და მართვა ვაჭრობასა და საზოგადოებრივ კვებაში
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AA#0005094
გაცემის თარიღი: 1999
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

1999-2013 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი

2006-2010 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ბიზნეს სკოლის ტრენერი

2009-2013 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის  სამინისტრო, ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფორსი

2007-2009 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის თანაშემწე

2005-2007 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. ადგილის მარკეტინგის სტრატეგიები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. ISSN 02-06-2828, #5-6. 2013 წელი, თბილისი. გვ. 82-89

2. ადგილის მარკეტინგი, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის ინსტრუმენტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. ბათუმი 2013 წელი, გვ. 406-411

3. ბათუმში მცხოვებთა ტურისტული სამომხმარებლო ქცევა. თანაავტორი - მინდია კურცხალიძე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. ბათუმი 2013 წელი, გვ. 385-388

4. ადგილის მარკეტინგი, როგორც ტურიზმის მარკეტინგის თანამედროვე თეორია. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. ბათუმი 2011 წელი, გვ. 311-313

5. ტურისტული საწარმოების შიდა მარკეტინგი და იმიჯის მოდელი. ჟურნალი „ეკონომიკა“ ISSN 02-06-2828, #8-9. 2009 წელი. თბილისი, გვ. 164-169

6. საქონლის შეძენის თანამედროვე ფორმები და მომხმარებელთა ქცევა ბაზარზე. ჟურნალი „ეკონომიკა“ ISSN 02-06-2828, #7. 2009 წელი. თბილისი, გვ. 188-196

7. სახელმძღვანელოს რედაქტორი „ტურიზმი - საფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია. ავტორები ჩარლზ რ. გელდნერი; ჯ.რ. ბრენტ რითჩი. გამომცმელობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი. საქართველო 2013. ვთარგმნე  სახელმძღვანელოს მე-18, მე-19 თავები: „მოგზაურობის და ტურიზმის კვლევა“, „ტურიზმის მარკეტინგი“

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. 2013 წელი. მოხსენების სათაური: ადგილის მარკეტინგი, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის ინსტრუმენტი

2. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. 2013 წელი. მოხსენების სათაური: ბათუმში მცხოვრებთა ტურისტული სამომხმარებლო ქცევა

3. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. 2013 წელი. მოხსენების სათაური: ადგილის მარკეტინგი, როგორც ტურიზმის მარკეტინგის თანამედროვე თეორია


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

1. ქართული ენა - მშობლიური

2. ინგლისური ენა - თავისუფლად

3. რუსული ენა - თავისუფლად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Windows, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. 24-26 სექტემბერი, 2012. საჯარო ადმინისტრირების გაძლიერება საქართველოში და 2010-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის განხორციელების ინსტრუმენტები. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

2. 10-12 ნოემბერი, 2009. რეგიონული პოლიტიკის განხორციელების სისტემა და ფუნქციონალური პრინციპები, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

3. 7-10 ივნისი, 2009. უმაღლესი განათლების ხარისხის რაოდენობრივი შეფასების ვოურქშოფის მონაწილის სერთიფიკატი. საფრანგეთის Pierre Mendes უნივერისტეტი, ევროპული სწავლების ინსტიტუტი

4. 12 ივნისი, 2009. ბიზნეს ინტეგრირებული პროექტების მენეჯმენტის ტრენერის სერთიფიკატი. ბათუმის შოთა რუსთაველის საზელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა და გერმანიის ორგანიზაციები CIWI, GMbH და GTZ

5. 13-15, 23-24 ივლისი, 2009. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის თრეინინგი. ინსტრუქტორი ამერიკელი სპეციალისტი PR-ში, სინკლერ კორნელი, USAID-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში

6. 3-28 სექტემბერი, 2008 წელი.დიდი ბრიტანეთი, ოქსფორდის უნივერისტეტის წმინდა პეტრეს კოლეჯი. Oxford College Hospitality Scheme-ის კონკურსის გამარჯვებული. სამეცნიერო-კლვევითი მუშაობა ტურიზმის მარკეტინგში

7.11-12 მაისი, 2008 წელი. თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები და სიახლეები. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.  USAID-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში

8. 17-20 მაისი, 2008 წელი.პროექტების და ჯგუფის მართვა. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.  USAID-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში

9. 20-21 ივნისი, 2008 წელი. საჯარო ადმინისტრირების სიახლეები.სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.  USAID-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში

 

 

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ბიზნეს ადმინისტრირება


დარგი:

ტურიზმი

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

I - სემესტრი

1. საგანმანათლებლო მიმართულება „ტურიზმი“. ბაკალავრიატი. მესამე კურსი.  სასწავლო დისციპლინა „ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი“
2. საგანმანათლებლო მიმართულება „ტურიზმი“. ბაკალავრიატი. მეოთხე კურსი (მაინორი). სასწავლო დისციპლინა „ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი“

II - სემესტრი

1. საგანმანათლებლო მიმართულება „ტურიზმი“. ბაკალავრიატი. მეორე კურსი.  სასწავლო დისციპლინა „საზოგადოებასთან ურთიერთობა ტურიზმში“.

2. საგანმანათლებლო მიმართულება „ტურიზმი“. ბაკალავრიატი. პირველი კურსი.  სასწავლო დისციპლინა „მარკეტინგის საფუძვლები“ (ინგლისურ ენაზე).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

1. ოთხშაბათი 14.00-15.00

2. პარასკევი    14.00-15.00

(ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №127)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა