მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> დეპარტამენტის შესახებ
ტურიზმის დეპარტამენტი შესახებ

ტურიზმის დეპარტამენტი არის ფაკულტეტის ძირითადი სასწავლო-აკადემიური და სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული, რომელიც აერთიანებს ერთ ან რამდენიმე მონათესავე საგანმანათლებლო პროგრამას და რომლის საქმიანობაც წარიმართება შესაბამისი დარგის აკადემიური და დამხმარე პერსონალის მიერ.

დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ტურიზმის მიმართულებებით პროფესიული განათლების, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო აკადემიური პროგრამების განხორციელება, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების წარმართვა ტურიზმის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.

ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს შეადგენს კონკურსის წესით არჩეეული 1 სრული, 4 ასოცირებული და 5 ასისტენტ პროფესორი. მოწვეული არიან მოწინავე პროფესორები, პროფესიონალი პრაქტიკოსები და უცხოელი სპეციალისტები. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა