მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> კურიკულუმის კომიტეტი
კურიკულუმის კომიტეტი

1. ასოც. პროფესორი ვახტანგ მიქაშავიძე- თავმჯდომარე
2. ასოც. პროფესორი ეკატერინე ბახტაძე - წევრი
3. ასოც. პროფესორი ანზორ დევაძე - წევრი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა