მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 
tempus HESDeSPI European Commission TEMPUS
 
 
პროექტი ტემპუსი
 
მთავარი გვერდი
პროექტი ტემპუსი

უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორობის მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის”
(HESDeSPI)

პროექტის მიზანი

პროექტის ზოგადი მიზანია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, ისევე როგორც სოციალური პარტნიორების ჩართვას განათლების პროცესში.

მთავარი ამოცანაა მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების ერთობლივი და ხელმისაწვდომი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც აამაღლებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობას და მიიზიდავს სოციალურ პარტნიორებს.

თანამშრომლობა სოციალურ პარტნიორებსა და პედაგოგებს შორის ისეთი განათლების სისტემის ჩამოსაყალიბებელად, რომელიც მოქნილი იქნება და მოერგება საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნებს, შეესაბამება ევროპაში ადამიანური რესურსების განვითარების კონცეპტუალურ პოზიციას და ასევე ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიან დასაქმებას ევროკავშირის ქვეყნების დონეზე.   

პროექტის ხანგრძლივობა
36 თვე
15.01.2010 წლიდან 14.01.2013 წლამდე

 

  
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა