მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი
 
მთავარი >> ცენტრის საქმიანობა >> რეფერატურ ნაშრომთა კონკურსი
რეფერატურ ნაშრომთა კონკურსი

რეფერატულ ნაშრომთა კონკურსის მიზანია სამეცნიერო კვლევა–ძიების პროცესში ჩართულობის სურვილის მქონე პირველ და მეორე კურსელ სტუდენტთა მომზადებას სამეცნიერო მუშაობისა და საქმიანობისათვის, მათ მხარდაჭერა და წახალისება. დებულების მოქმედება ვრცელდება შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
რეფერატულ ნაშრომთა კონკურსის მიზნებია:
ა) პირველკურსელთა ჩართვა სამეცნიერო საქმიანობაში;
ბ) პირველკურსელთა მომზადება სტუდენტთა საუნივერსიტეტო და სხვადასხვა კონფერენციებისათვის;
გ) პირველ და მეორე კურსელთა სამეცნიეროსაქმიანობისსტიმულირება;
დ) წარმატებულ სტუდენტთა შესაძლებლობების წარმოჩენა, მათი სტიმულირება, წახალისება და ხელშეწყობა; 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა