მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი
 
მთავარი >> ცენტრის საქმიანობა >> სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

შოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის ორგანიზებით ყოველწლიურად ტარდება სტუდენტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. მასში ჩართული არიან ყველა მიმართულების სტუდენტები. საუკეთესო სამეცნიერო მოხსენებები იბეჭდება სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კრებულში.

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია სასწავლო პროცესისა და სტუდენტური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობაში ჩართვას, სასწავლო პროცესის სრულყოფას, მეცნიერული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა