მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი
 
მთავარი >> ცენტრის შესახებ >> სტრუქტურა
სტრუქტურა

სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის სტრუქტურა შემდეგნაირად გამოიყურება: სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი, სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის მთავარი კოორდინატორი, რომელიც ახდენს სამეცნიერო ცენტრში არსებული შიდა სამუშაოების კოორდინაციასა და მათ შესრულებაზე არის ანგარიშვალდებული სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელის წინაშე, პროექტების მართვის მენეჯერი და საფაკულტეტო მთავარი კოორდინატორები და ფაკულტეტებზე არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო კლუბებისა და მიმართულებების კოორდინატორები, რომლებიც ხელს უწყობენ სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის, სტუდენტთა სამეცნიერო კლუბების მუშაობას, ამასთანავე ჩართული არიან სხვადასხვა სამეცნიერო - კვლევითი პროექტების განხორციელებასა და ორგანიზებაში. ამ ეტაპზე სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრში 25 წევრია, ხელმძღვანელისა და შიდა საკოორდინაციო ჯგუფის წევრების ჩათვლით, რომელთაგან 5 წევრი ფაკულტეტების მიხედვით მთავარ კოორდინატორებად არიან დანიშნული, ხოლო დარჩენილი 17 წევრი აქტიურად საქმიანობს უნივერსიტეტში არსებული ფაკულტეტების სხვადასხვა მიმართულებებსა და სამეცნიერო კლუბებში.
იხ. დანართი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა