მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი
 
მთავარი >> ცენტრის შესახებ >> ზოგადი ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია

სამეცნიერო ცენტრი არის სტუდენტთა საინიციატივო ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს სამეცნიერო პროექტებს და ზრუნავს სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.ცენტრის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, სიმპოზიუმები, სესიები, შემეცნებითი ღონისძიებები და პერიოდულად გამოსცემს სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომებს.

სამეცნიერო ცენტრის უმთავრესი მიზანია დახმარება გაუწიოს სტუდენტებს შემოქმედებითი უნარების განვითარებაში, ხელი შეუწყოს სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობის სტიმულირებას, უზრუნველყოს სტუდენტთა მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო და შემოქმედებითი ღონისძიებანი, დაამყაროს ურთიერთობები სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან, სამეცნიერო ფონდებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა