მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> დეპარტამენტები >> ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი
 

ვერულიძე ვაჟა
სრული პროფესორი

 

ღლონტი ვლადიმერ
სრული პროფესორი

 

ცინცაძე ასიე
სრული პროფესორი

 

აბუსელიძე გიორგი
ასოცირებული პროფესორი

 

ბაუჩაძე ბესიკ
ასოცირებული პროფესორი

 

ვაშაყმაძე ირინა
ასოცირებული პროფესორი

 

მესხიძე ია
ასოცირებული პროფესორი

 

ონიანი ლელა
ასოცირებული პროფესორი

 

ჩხუბაძე დარეჯან
ასოცირებული პროფესორი

 

ანანიძე ჯემალი
ასისტენტ პროფესორი

 

თავაძე ირინე
ასისტენტ პროფესორი

 

მელოიანი-ფუტკარაძე ლილით
ასისტენტ პროფესორი

 

რობიტაშვილი ნატალია
ასისტენტ პროფესორი

 

ცინარიძე რამინი
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა