მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> დეპარტამენტები >> ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
 

მამულაძე გელა
სრული პროფესორი

 

მანველიძე რეზო
სრული პროფესორი

 

წიკლაშვილი ნათელა
სრული პროფესორი

 

აროშიძე პაატა
ასოცირებული პროფესორი

 

გეჩბაია ბადრი
ასოცირებული პროფესორი

 

ქათამაძე გულიკო
ასოცირებული პროფესორი

 

ქათამაძე დავით
ასოცირებული პროფესორი

 

ჩხაიძე ირმა
ასოცირებული პროფესორი

 

ცეცხლაძე მურმანი
ასოცირებული პროფესორი

 

მახარაძე ნანული
ასისტენტ პროფესორი

 

ფუტკარაძე ნოდარ
ასისტენტ პროფესორი

 

ცეცხლაძე ლეილა
ასისტენტ პროფესორი

 

ჯაბნიძე ნატო
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა