მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> დეპარტამენტები >> სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
 

ჩაგანავა გურამ
სრული პროფესორი

 

გორგილაძე ირაკლი
ასოცირებული პროფესორი

 

კეჭაყმაძე რუსუდანი
ასოცირებული პროფესორი

 

მანველიძე ირაკლი
ასოცირებული პროფესორი

 

ქეთევან ბერიძე
ასოცირებული პროფესორი

 

ბურკაძე ზაზა
ასისტენტ პროფესორი

 

ეთერი ვარშანიძე
ასისტენტ პროფესორი

 

ნატალია ლაზბა
ასისტენტ პროფესორი

 

რუსუდან ბერიძე
ასისტენტ პროფესორი

 

შორენა მესხიძე
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა