მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> სადისერტაციო საბჭო >> სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა
სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარე
რეზო მანველიძე-სრული პროფესორი

სადისერტაციო საბჭოს წევრები
1. წიკლაშვილი ნათელა-სრული პროფესორი
2. ვერულიძე ვაჟა-სრული პროფესორი
3. ცინცაძე ასიე-სრული პროფესორი
4. ღლონტი ვლადიმერ-სრული პროფესორი
5. ჩაგანავა გურამ-სრული პროფესორი
6. მამულაძე გელა-სრული პროფესორი
7. მახარაძე ადამ -სრული პროფესორი
8. გორგოშაძე მურმან-სრული პროფესორი
9. გეჩბაია ბადრი-ასოცირებული პროფესორი
10. ქათამაძე დავით-ასოცირებული პროფესორი
11. ცეცხლაძე მურმანი-ასოცირებული პროფესორი
12. აროშიძე პაატა-ასოცირებული პროფესორი
13. ქათამაძე გულიკო -ასოცირებული პროფესორი
14. ჩხაიძე ირმა - ასოცირებული პროფესორი
15. აბუსელიძე გიორგი -ასოცირებული პროფესორი
16. ბაუჩაძე ბესიკ-ასოცირებული პროფესორი
17. ვაშაყმაძე ირინა-ასოცირებული პროფესორი
18. მესხიძე ია-ასოცირებული პროფესორი
19. ონიანი ლელა-ასოცირებული პროფესორი
20. ჩხუბაძე დარეჯან-ასოცირებული პროფესორი
21. კეჭაყმაძე რუსუდან-ასოცირებული პროფესორი
22. ბერიძე ქეთევან -ასოცირებული პროფესორი
23. გორგილაძე ირაკლი -ასოცირებული პროფესორი
24. მანველიძე ირაკლი -ასოცირებული პროფესორი
25. აბაშიძე გივი-ასოცირებული პროფესორი
26. ლილუაშვილი ბაკურ -ასოცირებული პროფესორი
27. მახარაძე ომარ -ასოცირებული პროფესორი
28. ნაკაშიძე მალხაზ -ასოცირებული პროფესორი
29. ფუტკარაძე ნუგზარ -ასოცირებული პროფესორი
30. ჯაყელი ლევან -ასოცირებული პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა