მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 
24 აპრილი 2014 წელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ბსუ–ს აკადემიურ და წარმომადგენლობით საბჭოებს 2013–2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სტუდენტთა ელექტრონული ფორმით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები წარუდგინა. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სტუდენტთა საერთო რაოდენობის თითქმის 50 %. კითხვარში დასმული კითხვები ძირითადად უნივერსიტეტის აკადემიურ და მატერიალურ სფეროს ეხებოდა.

განათლების ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა , ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

ტურიზმის ფაკულტეტი

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა