მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 
მთავარი >> კვლევები
კვლევები

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შეფასების ანგარიში

2011-2012 სასწავლი წლის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები
- განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი
- სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
- აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტი
- საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
- ტურიზმის ფაკულტეტი

2011-2012 სასწავლი წლის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და რეკომენდაციები 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა