მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 
მთავარი >> ინსტრუქციები და წესები
ინსტრუქციები და წესები

1. რსუ–ს სადოქტორო პროგრამების განხორციელების წესი

2. რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი

3. რსუ–ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი

4. კრედიტების აღიარების წესი

5. სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის შეფასების წესი

6. აკრედიტაციის სტანდარტები და უნივერსიტეტის თვითშეფასება

7. დიპლომის დანართი -ძირითადი პრინციპები და რეკომენდაციები

8. განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო

9. სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა რსუ-ში 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა