მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება >> სამეცნიერო პერსონალი

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება
 

მესხიძე ავთანდილ
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ბოლქვაძე გია
მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

მარიამ მეტრეველი
მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ნელი ხალვაში
მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ირაკლი მიქელაძე
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ჭაღალიძე რამაზ
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

დალი ქამადაძე
მეცნიერ–თანამშრომელი

 

რეზო გორაძე
მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ქედელიძე ნინო
მეცნიერ–თანამშრომელი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა