მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 მთავარი >> სამეცნიერო საბჭო
სამეცნიერო საბჭო

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

მეტრეველი მარიამი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნირო საბჭოს თავმჯდომარე

ნაცარიშვილი ქეთინო – მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს მდივანი

მესხიძე ავთანდილი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მეგრელიძე ედუარდი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ბოლქვაძე გია – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მეფარიშვილი გალინა – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

გორაძე რეზო –მეცნიერი თანამშრომელი
 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა