მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 მთავარი >> გრანტები >> მიმდინარე გრანტები >> მიმდინარე გრანტები
მიმდინარე გრანტები

1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი FR/329/10–101/12. „მცენარეთა პათოგენური მიკროორგანიზმების კულტურათა ეროვნული კოლექციის შექმნა". 2013-2015წწ.სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ზოია სიხარულიძე. გამძლეობის გენეტიკის განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა