მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> საბაზისო მედიცინის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

საბაზისო მედიცინის დეპარტამენტი
 

ცეცხლაძე გივი
სრული პროფესორი

 

ჩომახაშვილი ზურაბ
ასოცირებული პროფესორი

 

ბერიძე ლელა
ასისტენტ პროფესორი

 

ლეჟავა ჯიმშერ
ასისტენტ პროფესორი

 

ჩიხლაძე ზურაბ
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა