მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> გეოგრაფიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი
 

ქიქავა ანთაზ
სრული პროფესორი

 

მგელაძე მერაბ
ასოცირებული პროფესორი

 

ფუტკარაძე მერაბ
ასოცირებული პროფესორი

 

ხორავა საშა
ასოცირებული პროფესორი

 

ფაღავა ნაზიბროლა
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა