მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 2014-2015 სასწავლო წლისათვის საათობრივი ანაზღაურების წესით მასწავლებელთა და უფროს მასწავლებელთა შესარჩევი კონკურსი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე 2014-2015 სასწავლო წლისათვის საათობრივი ანაზღაურების წესით მასწავლებელთა და უფროს მასწავლებელთა შესარჩევად გამოცხადდეს კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ საათებზე:

ბიოლოგიის დეპარტამენტი
1. ჰიდრობიოლოგია 45 სთ.
2. ოკეანოლოგია 45 სთ.
3. წყლის ტოქსიკოლოგია 45 სთ.
4. ზღვისა და შიდა წყალსატევების ფაუნა 45 სთ.
5. წყლის ეკოსისტემები 45
6. სავ. პრაქტიკა ჰიდრობიოლოგიაში 120 სთ.
7. კერძო ჰისტოლოგია 50 სთ.
8. ადამიანის ნორმალური ანატომია 60 სთ.
9. მოლეკულური ბიოლოგია 60 სთ.
10. ბიოლოგიის შესავალი 45 სთ.
11. ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია სთ.
12. ეკოლოგიის შესავალი 30 სთ.
13. პოპულაციების გენეტიკური კვლევის მეთოდები 3სთ.
14. ბიომეტრია, სტატისტიკური ანალიზის საფ. 30 სთ.

გეოგრაფიის დეპარტამენტი
1. ატესტაცია - 100 სთ.
2. საქართველოს გეოგრაფია, მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია - 170 სთ.
3. ზოგადი გეოგრაფია, გეოეკოლოგია, ნიადაგისა და მცნარის ანალიზი- 105 სთ.
4. გეოგრაფია ასტრონომიის ელემენტები - 45 სთ.
5. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია - 30 სთ.
6. მოსახლეობის გეოგრაფია - 30 სთ.
7. მსოფლიო მეურნეობის გეოგრაფია - 110 სთ.
8. მსოფლიო ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია- 80 სთ.

საბაზისო მედიცინის დეპარტამენტი
1. ბიოსტატისტიკა (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა) - 45 სთ;
2. პათოლოგიური ანატომია - (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 255 სთ:
3. პათოლოგიური ანატომიის საფუძვლები (სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 45 სთ;
4. სამედიცინო რადიოლოგია - (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 300 სთ;
5. რადიოლოგია - (სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 75 სთ;
6. კლინიკური უნარ-ჩვევები - (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 60 სთ:
7. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია - (მედიცინისა და სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 25 სთ:
8. სოციალური ჰიგიენა - (სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 50 სთ;
9. მედიცინის ისტორია-(მედიცინის და სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა)–20სთ;
10. პათოლოგიური ფიზიოლოგია - (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 210 სთ;
11. პათოლოგიური ფიზიოლოგიის საფუძვლები - (სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 45 სთ;
12. სამედიცინო ფსიქოლოგია - (მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა) – 20 სთ.

კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტი
1. კლინიკური ლაბორატორია (მედიცინა) – 50– სთ;
2. პედიატრია (მედიცინა)– 120 სთ;
3. კერძო პედიატრია (მედიცინა)– 120 სთ;
4. ინფექციური სნეულებანი(მედიცინა) – 150 სთ;
5. კრიტიკული მდგომარეობები(მედიცინა) – 63 სთ;
6. ინფექციური დაავადებები(სტომატოლოგია) – 50 სთ;
7. პირველადი სამედიცინო დახმარება(ფარმაცია) – 20 სთ;
8. ნევროლოგიის საფუძვლები (სტომატოლოგია) – 80 სთ.

კლინიკური ქირურგია
1. ზოგადი ქირურგია-2 -210-სთ.
2. უროლოგია 106 სთ.
3. სასამართლო მედიცინა და საექიმო სამართალი 104 სთ.
4.ოფთალმოლოგია 80 სთ.
5. ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებანი - 80 სთ.
6. ონკოლოგია - 80 სთ.
7. ნეიროქირურგია - 138 სთ.
8. ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა საფუძვლები. – 50 სთ.
9. ოფთალმოლოგიის საფუძვლები - 50 სთ.
10. სასამართლო მედიცინა - 50 სთ.
11. მეანობა გინეკოლოგიის საფუძვლები 75-სთ.
12. გინეკოლოგია - 116 სთ.
13. პალიატიური მზრუნველობა - 75 სთ.
14. რეპროდუქტოლოგია - 50 სთ.

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
1. თერაპიული სტომატოლოგია -310 სთ
2. ბავშვთა თერაპიული სტომატოლოგია -470 სთ
3. ქირურგიული სტომატოლოგია - 780 სთ
4. ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგია-60 სთ
5. ორთოდონტია -90 სთ
6. ორთოპედიული სტომატოლოგია - 690 სთ

ფარმაციის დეპარტამენტი
1. გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია – 30სთ.
2. მზა წამალთფორმების ტექნოლოგია – 30სთ.
3. ფარმაცევტული მრეწველობის აპარატურა-მანქანები და პროცესები – 50სთ.
4. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და ეკონომიკა – 120 სთ.
5. ფარმაცევტული დახმარება – 80სთ.
6. ფარმაცევტული ტექნოლოგიები – 90სთ.
7. ფარმაცევტული ანალიზი – 80სთ.
8. ფარმაცევტული საწარმო – 45სთ.
9. კლინიკური ფარმაცია – 45სთ.

- კონკურსი ჩატარდება დარგობრივ დეპარტამენტებში 16-დან 18 ივლისის ჩათვლით
- დაინტერესებულმა პირებმა დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართონ დარგობრივ დეპარტამენტს

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა