მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ფიზიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ფიზიკის დეპარტამენტი
 

დიასამიძე ჟუჟუნა
სრული პროფესორი

 

ღომიძე ნუგზარ
სრული პროფესორი

 

გამიშიძე ზაური
ასოცირებული პროფესორი

 

კალანდაძე ლალი
ასოცირებული პროფესორი

 

ნაკაშიძე ომარ
ასოცირებული პროფესორი

 

იზოლდა ჯაბნიძე
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა