მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
 

დევაძე დავით
სრული პროფესორი

 

შათაშვილი ალბერტ
სრული პროფესორი

 

დავითაძე ზაზა
ასოცირებული პროფესორი

 

დონაძე მიხეილ
ასოცირებული პროფესორი

 

სარაჯიშვილი ციცინო
ასოცირებული პროფესორი

 

სურმანიძე ზებური
ასოცირებული პროფესორი

 

ფარტენაძე გულადი
ასოცირებული პროფესორი

 

შეწირული ლია
ასოცირებული პროფესორი

 

ხინიკაძე თენგიზ
ასოცირებული პროფესორი

 

ბერიძე ვახტანგ
ასისტენტ პროფესორი

 

კახიანი გრიგოლ
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა