მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტასაჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წარმომადგენლობითი საბჭოს
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №04
26 დეკემბერი 2013 წელი
ქ.ბათუმი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე

`უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ-ს წედების მე-10 მუხლისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითი საბჭომ

გადაწყვიტა

1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართი 1-ის შესაბამისად.

2. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, პროფესორი კ.ქაშიბაძე
«««     
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა