მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> მართვის ორგანოები >> აკადემიური საბჭო >> დადგენილებები
აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
დადგენილება №107 27.08.2014
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 23 ივლისის №93 დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №94 23.07.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროცედურო კომისიის შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №93 23.07.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება №92 23.07.2014
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით საპროცედურო და საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №91 23.07.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება №73 25.06.2014
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 მაისის №57 დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №72 25.06.2014
პროფესორ-მასწავლებელთა პედაგოგიური დატვირთვისა და აკადემიურ ჯგუფებში სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №71 25.06.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ
დადგენილება №66 03.06.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის №20 დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით საპროცედურო და საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება №58 22.05.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროცედურო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №57 22.05.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება №21 28.03.2014
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით საპროცედურო და საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №20 28.03.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება №19 28.03.2014
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით საპროცედურო და საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №18 28.03.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება №13 12.02.2014
ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №07 10.02.2014
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №04 22.01.2014
აკადემიურ თანამდებობებზე 65 წელს მიღწეული პირების არჩევის შესაძლებლობის შესახებ
დადგენილება №03 22.01.2014
2013-2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრისათვის მობილობის კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება №02 22.01.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროცედურო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის დამტკიცების შესახებ

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა