მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> მართვის ორგანოები >> ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი >> ბრძანებები
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებები
ბრძანება №01–11/9 31.01.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვის წარმოებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №01-11/3 21.01.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-11/ 99 20.12.2013
,,სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდინარე ანგარიშების მომსახურე კომერციული ბანკის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის, საბანკო მომსახურებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადების, საკონკურსო პირობებისა დაკონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 29 ნოემბრის №01-11/93 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
ბრძანება №01-11/95 05.12.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №122 23.10.2013
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნახჭევანის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №01-11/52 02.07.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის განმეორებით გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-11/46 10.06.2013
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 31 მაისის N01–11/42 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №01-11/42 31.05.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-11/39 21.05.2013
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №01-11/34 14.05.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-11/28 16.04.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ დეპარტამენტში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-11/25 12.04.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-10/17 25.03.2013
„სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“ სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ
ბრძანება №58 31.03.2010
„სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“ სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ
ბრძანება №45 02.03.2010
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“ 2009-2010 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელების მიზნით საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა