მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> მართვის ორგანოები >> რექტორი >> ბრძანებები
რექტორის ბრძანებები
ბრძანება №01-08/38 10.09.2014
ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 5 სექტემბრის N2 და N3 გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №01-08/37 27.08.2014
„2014-2015 სასწავლო წელს ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ“
ბრძანება №01-08/36 15.08.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო პროგრამებზე დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობის, მისაღები გამოცდების თარიღების და საგამოცდო კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №01-08/35 15.08.2014
2014-2015 სასწავლო წლისათვის ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, მაგისტრანტობის კანდიდატატა რეგისტრაციის და მისაღები გამოცდების ორგანიზების შესახებ
ბრძანება №01-09/316 08.08.2014
ბსუ-ს იმ სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2013-2014 სასწავლო წლის ბოლოს და ვერ შეასრულეს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები
ბრძანება №01-09/309 07.08.2014
ბსუ–ს სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტ დავით ლომთათიძისათვის ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელსაც 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში შეჩერებული აქვს ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი
ბრძანება №01-09/307 04.08.2014
ბსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ, რომელთა სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ვადა ბსუ-ში აღემატება 5 წელს
ბრძანება №01-08/33 01.08.2014
სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ფაკულტეტის შეცვლის, აღდგენის და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის მობილობის წესისა და საბუთების მიღება/განხილვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №01-09/282 10.07.2014
ბსუ–ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტ დავით ლომთათიძის მიმართ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
ბრძანება №01-08/28 07.07.2014
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს არჩევნების შესახებ
ბრძანება №01-08/27 07.07.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლისათვის მასწავლებელთა და უფროს მასწავლებელთა მოწვევის შესახებ
ბრძანება №01-08/24 20.06.2014
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-09/263 12.06.2014
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო 2013-14 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
ბრძანება №01-08/17 07.05.2014
„რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიულ მზადების ) სარეზიდენტო პროგრამებზე (,,თერაპიული სტომატოლოგია“, ,,ორთოპედიული სტომატოლოგია“) მიღების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-08/16 06.05.2014
რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) პროგრამაზე ,,სამედიცინო რადიოლოგია“ მიღების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №01-09/220 01.05.2014
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო 2013-14 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
ბრძანება №01-08/15 30.04.2014
2013-14 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
ბრძანება №01-08/13 15.04.2014
2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გახანგრძლივების შესახებ
ბრძანება №01-09/138 12.03.2014
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო 2013-14 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
ბრძანება №01-08/7 06.03.2014
სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან რომელთაც 2014 წელს გაუვიდა ავტორიზაციის ვადა გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის მობილობის წესისა და საბუთების მიღება/განხილვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა