მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება >> სამეცნიერო პერსონალი

ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება
 

კახიძე ნოდარ
მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ბარამიძე რუსლანი
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ვარშალომიძე ჯემალი
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ლომთათიძე თამილა
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ჩელებაძე ნაილა
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ჩხაიძე ნუგზარ
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ღლონტი კონსტანტინე
მეცნიერ–თანამშრომელი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა