მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> ზოგადი ინფორმაცია >> სამეცნიერო საბჭო
სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭო

1. ნოდარ კახიძე საბჭოს თავმჯდომარე, ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილების უფროსი

2. ნაილა ჩელებაძე საბჭოს წევრი, ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

3. ნარგიზ ახვლედიანი საბჭოს მდივანი, ფოლკლორის, დიალექტოლოგიის და ემიგრანტული ლიტერატურის კვლევის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

4. შუშანა ფუტკარაძე საბჭოს წევრი, ფოლკლორის, დიალექტოლოგიის და ემიგრანტული ლიტერატურის კვლევის განყოფილების უფროსი

5. უჩა ოქროპირიძე საბჭოს წევრი, ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

6. ნინო ინაიშვილი საბჭოს წევრი, ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

7. ოთარ თურმანიძე საბჭოს წევრი, ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა