მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილება >> სამეცნიერო თემატიკა
სამეცნიერო თემატიკა

1. მონაწილეობა ტურიზმის ფაკულტეტის დამხმარე სახელმძღვანელოს („აჭარის ტურისტულ–მხარეთმცოდნეობითი რესურსები“) მომზადება–გამოცემაში. 2011–2012 წლები.

2. მონაწილეობა აჭარის და ფოლკლორულ–დიალექტოლოგიურ ექსპედიციაში ტურიზმის ფაკულტეტის დამხმარე სახელმძღვანელოს („აჭარის ტურისტულ–მხარეთმცოდნეობითი რესურსები“) მომზადებასთან დაკავშირებით მასალების შეკრების მიზნით. 2012 წლის I ნახევარი.

3. მონაწილეობა ეთნოგრაფიულ და ფოლკლორულ–დიალექტოლოგიურ ექსპედიციაში თურქეთის საზღვრებში ქობაქის ხეობაში (ამიერტაო). 2013 წლის II კვარტალი.

4. ლაზური ფოლკლორული ტექსტების მომზადება და გამოცემა. 2011 წელი.

5. ლაზურ–ქართული ლექსიკონის მომზადება და გამოცემა. 2011–2013 წლები.

6. ზურაბ თანდილავას ზღაპრების კრებულის გამოცემა. 2011 წელი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა