მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება >> სამეცნიერო თემატიკა
სამეცნიერო თემატიკა

1.მონაწილეობა უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოს–„აჭარის ტურისტულ–მხარეთმცოდნეობითი რესურსები“ მომზადება–გამოცემაში (2011–2012 წლები).

2. მონაწილეობა აჭარის ეთნოგრაფიულ და ფოლკლორულ–დიალექტოლოგიურ ექსპედიციაში ტურიზმის ფაკულტეტის დახმარე სახელმძღვანელოს მომზადებასთან დაკავშირებული მასალების შეკრების მიზნით. 2012 წლის I ნახევარი.

3. ეთნოგრაფიული ექსპედიცია თურქეთის საზღვრებში (ართვინის ვილაიეთი, ბორჩხის რაიონი) მოქცეულ მაჭახლის ხეობის ზედა ნაწილში (ზედა მაჭახელში). 2013 წლის III კვარტალი).

4. მონაწილეობა ეთნოგრაფიულ და ფოლკლორულ ექსპედიციაში, რომელიც ჩატარდება თურქეთის საზღვრებში მოქცეულ ამიერტაოში (ქობაქის ხეობა). 2013 წლის II კვარტალი.

5. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის განვითარების კონკრეტულ–სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. 2011–2013 წლები.

6. მონაწილეობა მიმართულების შრომების I ტომის მომზადებასა და გამოცემაში. 2012 წლის IV კვარტალი.

7. პროფესორ ნოდარ კახიძის წიგნის–„ეტრატზე ამეტყველებული ისტორია“. გამოცემა (მოცულობა 7 თაბახი, ტირაჟი–200 ეგზ.) 2012 წლის I კვარტალი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა