მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება >> სამეცნიერო თემატიკა
სამეცნიერო თემატიკა

1.სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევების აჭარის ოთხტომეულის მეოთხე ტომის გამოცემა. 2011 წელი.

2. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის მასალების– „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“ მეორე ტომის გამოცემა–2011 წლის I კვარტალი.

3. მონაწილეობა ტურიზმის ფაკულტეტის დამხმარე სახელმძღვანელოს–„აჭარის ტურისტულ–მხარეთმცოდნეობითი რესურსები“ მომზადება–გამოცემაში. 2011–2012 წლები

4. პეტრა–ციხისძირის არქეოლოგიური შესწავლა. 2011–2013 წლები.

5. ძველი ბათუმის ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის ხელოვნებათმცოდნეობითი შესწავლა. 2011–2013 წლები.

6. კრებულების–„ციხისძირი“. I. II მომზადება და გამოცემა. 2011–2013 წლები.
მესამე საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა“. 2012 წლის IV კვარტალი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა