მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> ზოგადი ინფორმაცია >> სტრუქტურა
სტრუქტურა

რსუ–ს სამეცნიერო ცენტრის დირექტორის მოადგილე (ნიკო ბერძენიშვილის ჰუმანიტარულ სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით): ისტ. აკად. დოქტორი როინ მალაყმაძე

საქმეთა მმართველი
ეთერ ხეცოიძე

არქივარიუს-ბიბლიოთეკარი
ირინა სუპატაშვილი

სპეციალისტი
ლალი ტუღუში
სპეციალისტი
გივი ნახუცრიშვილი
მძღოლი
ნოდარ ქამადაძე


ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება
ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება
ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილება 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა