მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> სწავლა ჩვენთან >> საგანმანათლებლო პროგრამები >> საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
გერმანული ფილოლოგია
თარგმანმცოდნეობა
თურქეთისმცოდნეობა
თურქული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
ისტორია
რუსული ფილოლოგია
ფილოსოფია
ფრანგული ფილოლოგია
ქართული ფილოლოგია


 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა