მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
 

გიორგაძე მარინე
სრული პროფესორი

 

სირაძე თამარ
სრული პროფესორი

 

სტამბოლიშვილი ნანა
სრული პროფესორი

 

გოშხეთელიანი ირინე
სრული პროფესორი

 

სურგულაძე ნატალია
სრული პროფესორი

 

აროშიძე ნინო
ასოცირებული პროფესორი

 

აბუსერიძე ანზორ
ასოცირებული პროფესორი

 

ბერიძე ხათუნა
ასოცირებული პროფესორი

 

გვარიშვილი ზეინაბ
ასოცირებული პროფესორი

 

დვალიძე ნინო
ასოცირებული პროფესორი

 

დიასამიძე ვიქტორია
ასოცირებული პროფესორი

 

სიორიძე მარინე
ასოცირებული პროფესორი

 

შავლაძე თეა
ასოცირებული პროფესორი

 

ქათამაძე ნათია
ასისტენტ პროფესორი

 

აბაშიძე ნათია
ასისტენტ პროფესორი

 

გუმბარიძე ჟუჟუნა
ასისტენტ პროფესორი

 

დავითაძე თამილა
ასისტენტ პროფესორი

 

თავაძე ლალი
ასისტენტ პროფესორი

 

მაზმიშვილი ნანა
ასისტენტ პროფესორი

 

ჭყონია ცირა
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა