მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
 

აროშიძე მარინე
სრული პროფესორი

 

არძენაძე ასმათ
ასოცირებული პროფესორი

 

ახვლედიანი მერაბ
ასოცირებული პროფესორი

 

სვანიძე ქეთევან
ასოცირებული პროფესორი

 

ქაჯაია ნანა
ასოცირებული პროფესორი

 

თავართქილაძე სოფიკო
ასისტენტ პროფესორი

 

დობორჯგინიძე დალი
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა