მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2
Humanities in the Information Society-2

ცირკულარული წერილი კონფერენციის მონაწილეთა საყურადღებოდ!!!

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2014 წლის 24–26 ოქტომბერს ბათუმში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2“.

გათვალისწინებულია შემდეგი განრიგით მუშაობა:

24.10 – 25.10 – პლენარული სხდომები და სექციების მუშაობა;
26.10. – ექსკურსია სხალთაში
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული, ქართული.

კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები: ფილოსოფია; ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია; ენათმეცნიერება; ლიტერატურათმცოდნეობა; თარგმანმცოდნეობა; კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა; განათლების მეცნიერება, მასმედია და კულტურათშორისი კომუნიკაცია; ციფრული ჰუმანიტარია;
პლენარულ სხდომაზე იწარმოებს მოხსენებების სინქრონული თარგმანი: ქართულენოვანის – ინგლისურად, უცხოენოვანის – ქართულად.
მოხსენებების რეგლამენტი შეადგენს15-20 წუთს.
კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთდა 2014 წლის 20 ივნისამდე ელ. ფოსტით გადმოგვიგზავნოთ თანდართული განაცხადი და მოხსენების აბსტრაქტი (არაუმეტეს 200 სიტყვისა). გათვალისწინებულია კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების გამოქვეყნება.

საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
E-mail: marina_giorgaze@yahoo.com

აპლიკაციის ფორმა

მონაწილის CV

Batumi Shota Rustaveli State University
The Faculty of the Humanities

We are honoured to inform you that the international conference on Humanities in the Information Society-2 will be held in Batumi, Georgia on October 24-26, 2014.
The event will havethe following schedule:23.10.14 – arrival of foreign participants;
24-25.10 – plenary and thematic sessions;26.09 – a visit toSkhalta;
27.10–departure of foreign participants.
Conference languages: English, French, German, Russianand Georgian.
The following sections will be working: Philosophy; History, Archaeology, Ethnology; Linguistics; Literary Studies; Translation Studies; Classical Philology, Byzantine and Modern Greek Studies; Education, Mass Media and Intercultural Communication; Digital Humanities.
Simultaneous translation from Georgian into English and from foreign languages into Georgian will be provided at Plenary Session. Each paper will be allotted 15-20 minutes.
If you wish to take part in the conference, please complete the attached application form and e-mail it to us before June 25, 2014, together with a 200 word abstract of your paper. The conference proceedings will be published.

Organizing Committee of the International Conference
Batumi ShotaRustaveli State University.
The Faculty of the Humanities
E-mail address: marina_giorgaze@yahoo.com

Application Form

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა