მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ოთარი გოგოლიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ლადო ასათიანის ქ. Ш შესახვევი №3
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 20.01.1957
ტელეფონი: 893617895
ელ-ფოსტა: otari01@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საქართველოს ისტორია, საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიის პრობლემები; საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა ისტორია.,ქართული სამართლის ისტორია, ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია, საქართველო–ევროპის ქვეყნების ურთიერთობები (მე–10 – მე–20 სს).

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორია-უცხო ენის(გერმანული) მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1979
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია-უცხო ენა(გერმანული)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЖВ №173655;
გაცემის თარიღი: - 1979 წლის 07 ივლისი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: საზოგადოებრივ–პოლიტიკური ვითარება ბათუმის ოლწში 1902–1910 წლებში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 25.10.1994
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 0700c
გაცემის თარიღი: 16.01.1995
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს რესპუბლიკის მეცნმიერების და ტექნოლოგიების კომიტეტთან არსებული სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
სადისერტაციო თემა: თემა:,,სოციალური და ეროვნული მოძრაობა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში XX საუკუნის პირველ მესამედში“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 19.04.2002
განათლების მიმართულება, დარგი: - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: -№ 001118;
გაცემის თარიღი: - 2002 წლის ივლისი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: -საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლის 15 სექტემბრიდან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2006 - 2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
2000 - 2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორიის დეპარტამენტის პროფესორი
1998 - 2000 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი საათობრივი მოწვევით
1987- 2009 აჭარის კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედებისა და კულტურულ-
საგანმანათლებლო მუშაობის სამეცნიერო მეთოდური ცენტრის მეთოდისტი; მუზეუმის
სწავლული მდივანი; აჭარის სამუზეუმო გაერთიანების დირექტორის მოადგილე.
1979- 1987 ჩოხატაურის რაიონის განათლების განყოფილება, ჩოხატაურის რაიონის კულტური განყოფილება. ქვაბღის საშუალო სკოლის მასწავლებელი; სასწავლო ნაწილის გამგე; ნაბეღლავის 8-წლიანი სკოლის დირექტორი, პროფ. მოსე გოგიბერიძის სახლ მუზეუმის დირექტორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. რუსეთის ცარიზმის პოლიტიკა ბათუმის ოლქის განათლების დარგში მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2004, N 1, გვ. 97-100.
2. საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საქმიანობა 1921 წლამდე, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2004, N 2, გვ. 70-81.
3. აჭარის მოსახლეობა მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2004, N 4-8, გვ. 94-97 .
4. ბათუმი 1909 წელს, ,,საისტორიო მაცნე”, 2004, N 13, გვ. 205-207.
5 . საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი, ბსუ-ს შრომები, 2004 , N 6, გვ. 281-284 .
6. გურიის გლეხთა 1841 წლის აჯანყება, ბსუ-ს შრომები, 2004, N 6, გვ. 311-315.
7. ახალი დოკუმენტები ი. სტალინის ბათუმში მოღვაწეობის შესახებ, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’ , 2000, N 4, გვ. 97-100.
8. ანტისაბჭოთა მოძრაობა აჭარაში 1921-1922 წლებში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 1999,
N 4, გვ. 131-140 .
9. აჭარა ბობოქარ 1922-1924 წლებში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა, 1999, N 7, გვ. 82-88.
10. ანტისაბჭოთა მოძრაობა აჭარაში 1927-1929 წლებში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’, 2000, N11, გვ. 116-123 .
11. სისხლით დაწერილი დიდღირსებიანი კაცობა, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2000, N 1, გვ. 129-133 .
12 . ანტისამთავრობო მოძრაობა აჭარაში მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’, 2001, N 1, გვ. 69-77 .
13. სოციალური და ეროვნული მოძრაობა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში(ბათუმის ოლქი) 1905-1907 წლებში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’, 2001, N 5, გვ. 95-102 .
14. ეროვნული მოძრაობისა და სოციალური მდგომარეობის გავლენა ბათუმის ოლქის სტატუსის შეცვლაზე (1900-1904 წლებში), ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2001, N 10, გვ. 81-88 .
15. აჭარა 1914 წელს, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’, 2002, N 4, გვ. 77-79.
16. მემედ აბაშიძე-ეროვნული მოღვაწე, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა, 2002 , N 5, გვ. 114-115 .
17. გერმანელთა და ქართველ მასწავლებელთა საქმეები, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’, 2002,
N 6, გვ. 96-99 .
18. იმ ავბედით დღეთა გახსენება, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2003, N3-4, გვ. 119-120 .
19. სიმართლე სულ სხვას ღაღადებს, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2003 , N 10, გვ. 121-123 .
20. მონოგრაფია ბათუმის საბაჟოს შესახებ, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2003, N 12, გვ. 124-125 .
21. პოლიტიკური პარტიების წარმოშობა საქართველოში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2005 , N 6 , გვ.89-96 .
22. სამართალწარმოება ბათუმის ოლქში, ჟურნალი ,,ლიტერატურული აჭარა’’, 2006, N 2, გვ. 117-120.
23 . არალეგალური საიდუმლო პარტიული ბიბლიოთეკები ბათუმში მე- 20 საუკუნის დასაწყისში, ,,საისტორიო მაცნე”, 2001, N 10 , გვ. 14-17.
24. ბექა-აღბუღას სამართალი, ბსუ-ს შრომები, 2005, N 8, გვ. 150-152 .
25. ბერლინის კონგრესი, ,,საისტორიო მაცნე,” 2005, N 14, გვ. 25-29 .
26. ობგაიძენი, ,,საისტორიო მაცნე,” 2005, N 14, გვ. 263-266.
27. ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ ბათუმის ოლქში, ჟურნალი ,,კლიო”, 2006 , № 30.
28. ბერძნები ბათუმში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი’’, 2006 , № 3 (26).
29. Вклад Д. Свищевского в экономическом развитие г. Батуми, Научный журнал ,,Инновационная стратегия Российской экономики”, Москва, 7 июня 2007 года.
30. ბათუმი 1918-1920 წლებში, ჟურნალი ,,კავკასიის მაცნე”, 2007, № 16.
31. ბათუმის ოლქი მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ჟურნალი ,,ინტელექტი’’, 2007, № 2(28).
32. უცნობი საარქივო მასალები ი. ჭავჭავაძის აჭარასთან ურთიერთობის შესახებ, ლიტერატურული, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სამეცნიერო ჟურნალი ,,ჭოროხი’’, 2007, № 5.
33. უცნობი დოკუმენტები დავით კლდიაშვილის შესახებ, ჟურნალი ,,ჭოროხი’’, 2007, № 1.
34. ბათუმის კათოლიკური ეკლესია, ჟურნალი ,,საბა,’’ 2007, №3.
35. პრესის როლი ეროვნული და სოციალური მოძრაობის გააქტიურების საქმეში (ბათუმის ოლქი, 1911-1913 წ.წ.), სამეცნიერო ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორია”, 2008 , № 1(3).
36. სახალხო განათლების მდგომარეობა გურიაში მე-19 საუკუნის 30-80-იან წლებში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები’’, 2008, № 4-6.
37. Владимир Гиляровский на Кавказе, Журнал ,, Историко-филологические изыскания”, (Батуми-Санкт-Петербург), 2008 г., № 5.
38. კულტურული ინტერფერენციის ადგილობრივი გამოცდილება, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ლოგოსი”, 2008, 9 ოქტომბერი.
39. 1844 წლის აჯანყება აჭარაში, ჟურნალი ,,ჭოროხი’’, 2008, №2.
40. ლიხაურის ღვთისმშობლის ეკლესია, ,,ჭოროხი’’, 2008, №3.
41. ბათუმის ოლქში მრეწველობის განვითარების ისტორიიდან ( მოკლე მიმოხილვა), ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2008, № 2.
42. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის საპროტესტო ნოტები ინგლისის მთავრობისადმი ბათუმის ოლქის გამო (1918-1920 წ.წ.), სამეცნიერო კრებული ,,საისტორიო მაცნე’’, 2008, XVI-XVII
43. ბათუმის გამწვანების ისტორიიდან, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომების კრებული, 2008, № 2.
44. სიყალბე, რომელიც ბილწავს გონიერებას, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ისტორიული ვერტიკალები”, 2008, № 6.
45. ბათუმის მოსახლეობის სტატისტიკა XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში, სამეცნიერო კრებული ,, აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მაცნე’’, 2008, №1.
46. ჩეხეთის 1618 წლის აჯანყების ისტორიგრაფია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორია’’, 2009 1 (4)
47. გრიგოლ გურიელი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ისტორიული ვერტიკალები”, 2009 1 (5)
48. ახალი საარქივო მასალები ბათუმის წყალმომარაგებასა და საეკლესიო მშენებლობაზე XIX საუკუნის პირველ მეოთხედში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორია”, 2009,1(5)
49. ბერლინის კონგრესი და მისი შედეგები, სანეცნიერო კრებული ,,სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში’’, 2009
50. 1921 წლის მარტი ბათუმში, ჟურნალი ,,რაინდი,” 2009, № 1.
51. ბათუმის მართლმადიდებლური ეკლესია, ჟურნალი ,,საპატრიარქოს უწყებანი”, 2009, №28, 1-7 ოქტომბერი.

დიდი სახელმწიფოების ბათუმის ოლქიტ დაინტერესება პირველი მსოფლიო ომის წინ, სამეცნიერო კრებული ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, 2010

25. ავსტრიელთა სადაზვერვო საქმიანობიდან ბათუმის ოლქში, სამეცნიერო კრებული ,,საისტორიო მაცნე’’, XIX, ბათუმი, 2010

26. ლუკა ასათიანი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, 2010,№ 1-3

27. აჭარა უცხოელი ისტორიკოსის თვალით, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები”, 1(7), 2010

28. რუსეთ-თურქეთის 1806-1812 წლეების ომი და ბრძოლა ბათუმის დაუფლებისათვის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 4-6, 2010

29.მრავალნი წმიდანი მამანი და დედანი, აჭარაში თურქთაგან წამებულნი, სულთმოფინეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული ,,დიდაწარობა’’, ხულო-დიდაწარა, 2010

30.  სამართალწარმოება ბათუმის ოლქში, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული ,,დიდაწარობა’’, ხულო-დიდაწარა, 2010

 31. Lokal  Experience of  Interference of Cultures  (Batumi  on the  Threhold  Of 19 th  Centuries), Dialogue  OF   Civilizations, Nev-York, 2010

32. პოლიტილოგია და ქართული პოლიტიკური აზრი, ბსუ-ის შრომების კრებული, თბილისი, 2011

33. ქართული ეკლესიის მოღვაწენი, ბსუ-ის შრომების კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი’’,

    თბილისი, 2011

34. ბათუმის საკითხი 1921 წლის 17-18 მარტის ქუთაისის მოლაპარაკებაში, შრომების კრებული ,,ბრძოლა    ბათუმისათვის - 1921 წლის 18-20 მარტი’’, თბილისი, 2011

35.ქალაქ  ბათუმის  თვითმმართველობის  ისტორიიდან, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 1-3, 2012

36.ბათუმის  ოლქი 1914-1917  წლეებში, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,ახალი  და  უახლესი  ისტორიის    საკითხები”, თბილისი  2012

37.ბათუმის  ოლქი  მეოცე  საუკუნის  70-80-იან  წლეებში, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,ახალი  და  უახლესი  ისტორიის საკითხები’’, თბილისი, 2012

38.უცხოელი  მოგზაურები  ბათუმის  შესახებ  (მე-19  ს-ის  დასაწყისი),  სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 2-4, 2012

39.სამთავროს  წმინდა  ნინოს  დედათა  მონასტრის  ისტორია, ჟურნალი  ,,ჩვენი  სულიერების  ბალავარი”, ბათუმი, 2012

40.რუსეთ-თურქეთის  ომი  და  აჭარის  დედასამშობლოსთან დაბრუნება, ჟურნალი  ,, არხეიონი”, ბათუმი, 2012

41. ანთიმოზ  ივერიელი,  ჟურნალი  ,, არხეიონი”, ბათუმი, 2012

42.დავით  კლდიაშვილი,  ჟურნალი  ,,ისტორიანი” თბილისი, 2012

43.საქართველო  XVI-XVII საუკუნეების  რუსულ  მწერლობაში,  ჟურნალი  ,,ჭოროხი”, ბათუმი  2012

44.ბრძოლა  ბათუმისათვის  1853-1856  წლეების  რუსეთ-თურქეთის  ომში, ჟურნალი  ,,ინტელექტი”, თბილისი,   2012

45. ფრანგები ბათუმში, ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორია’’, თბილისი,  2013

46. ქართული პოლიციის ისტორიიდან, ჟურნალი ,,არხეიონი”, ბათუმი, 2013

47. გურიის 1841 წლის აჯანყება, ჯურნალი ,,სამუზეუმო მაცნე’’, ბათუმი, 2013

48. ისტიული კვლევის აქტუზლური პრინციპები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში, ჟურნალი ,,სამუზეუმო მაცნე’’, ბათუმი, 2013 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მოსკოვის ეკონომიკურ-საფინანსო ინსტიტუტში (2007 წლის 7 ივნისი), მოხსენება ,, დიმიტრი სვიშევსკის როლი ბათუმის ეკონომიკური განვითარების საქმეში’’.
2. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ცივილიზაციათა დიალოგი - განათლება და აღზრდა , როგორც საშუალება მხარეთა თანამშრომლობისა (თბილისი, შერატონ მეტეხი პალასი, 2008 წლის 9-10 ოქტომბერი), მოხსენება ,,კულტურათა ინტერფერენციის ადგილობრივი გამოცდილება”.
3. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,ტბელობა’’, ( დაბა ხულო, 2008 წლის 8-9 ნოემბერი), მოხსენება ,, ბათუმის ეპარქიის ისტორიისათვის”.34. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ აბელ სურგულაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი ,, საქართველო - ევრაზიულ სივრცეში ’’ ( ბ ს უ, 2008 წლის 24 დეკემბერი), მოხსენება ,, რუსეთი და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები 2003 – 2005 წლების ,, ფერადი რევოლუციების შემდეგ”.
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,დიდაჭარობა’’ (ხულოს რაიონი, სოფელი დიდაჭარა, 2009 წლის 2 მაისი). მოხსენება ,, ნიკოლოზ ლენდერი’’.
5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,საქართველოში წიგნის ბეჭდვის 300 წელი” (ქუთაისის სამეცნიერო რესპუბლიკური ბიბლიოთეკა - 2009 წლის 15-16 ოქტომბერი), მოხსენება ,,ზაქარია ჭიჭინაძე და აჭარა”.
6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა” (ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 2009 წლის 23-24 ოქტომბერი), მოხსენება ,,ბათუმის განაშენიანების ისტორიიდან

დიდი სახელმწიფოების ბათუმის ოლქიტ დაინტერესება პირველი მსოფლიო ომის წინ, სამეცნიერო კრებული ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, 2010

25. ავსტრიელთა სადაზვერვო საქმიანობიდან ბათუმის ოლქში, სამეცნიერო კრებული ,,საისტორიო მაცნე’’, XIX, ბათუმი, 2010

26. ლუკა ასათიანი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, 2010,№ 1-3

27. აჭარა უცხოელი ისტორიკოსის თვალით, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები”, 1(7), 2010

28. რუსეთ-თურქეთის 1806-1812 წლეების ომი და ბრძოლა ბათუმის დაუფლებისათვის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 4-6, 2010

29.მრავალნი წმიდანი მამანი და დედანი, აჭარაში თურქთაგან წამებულნი, სულთმოფინეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული ,,დიდაწარობა’’, ხულო-დიდაწარა, 2010

30.  სამართალწარმოება ბათუმის ოლქში, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული ,,დიდაწარობა’’, ხულო-დიდაწარა, 2010

 31. Lokal  Experience of  Interference of Cultures  (Batumi  on the  Threhold  Of 19 th  Centuries), Dialogue  OF   Civilizations, Nev-York, 2010

32. პოლიტილოგია და ქართული პოლიტიკური აზრი, ბსუ-ის შრომების კრებული, თბილისი, 2011

33. ქართული ეკლესიის მოღვაწენი, ბსუ-ის შრომების კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი’’,

    თბილისი, 2011

34. ბათუმის საკითხი 1921 წლის 17-18 მარტის ქუთაისის მოლაპარაკებაში, შრომების კრებული ,,ბრძოლა    ბათუმისათვის - 1921 წლის 18-20 მარტი’’, თბილისი, 2011

35.ქალაქ  ბათუმის  თვითმმართველობის  ისტორიიდან, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 1-3, 2012

36.ბათუმის  ოლქი 1914-1917  წლეებში, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,ახალი  და  უახლესი  ისტორიის    საკითხები”, თბილისი  2012

37.ბათუმის  ოლქი  მეოცე  საუკუნის  70-80-იან  წლეებში, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,ახალი  და  უახლესი  ისტორიის საკითხები’’, თბილისი, 2012

38.უცხოელი  მოგზაურები  ბათუმის  შესახებ  (მე-19  ს-ის  დასაწყისი),  სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 2-4, 2012

39.სამთავროს  წმინდა  ნინოს  დედათა  მონასტრის  ისტორია, ჟურნალი  ,,ჩვენი  სულიერების  ბალავარი”, ბათუმი, 2012

40.რუსეთ-თურქეთის  ომი  და  აჭარის  დედასამშობლოსთან დაბრუნება, ჟურნალი  ,, არხეიონი”, ბათუმი, 2012

41. ანთიმოზ  ივერიელი,  ჟურნალი  ,, არხეიონი”, ბათუმი, 2012

42.დავით  კლდიაშვილი,  ჟურნალი  ,,ისტორიანი” თბილისი, 2012

43.საქართველო  XVI-XVII საუკუნეების  რუსულ  მწერლობაში,  ჟურნალი  ,,ჭოროხი”, ბათუმი  2012

44.ბრძოლა  ბათუმისათვის  1853-1856  წლეების  რუსეთ-თურქეთის  ომში, ჟურნალი  ,,ინტელექტი”, თბილისი,   2012

45. ფრანგები ბათუმში, ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორია’’, თბილისი,  2013

46. ქართული პოლიციის ისტორიიდან, ჟურნალი ,,არხეიონი”, ბათუმი, 2013

47. გურიის 1841 წლის აჯანყება, ჯურნალი ,,სამუზეუმო მაცნე’’, ბათუმი, 2013

48. ისტიული კვლევის აქტუზლური პრინციპები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში, ჟურნალი ,,სამუზეუმო მაცნე’’, ბათუმი, 2013 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


ეროვნული:

1. ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის ხარიტონ ახვლედიანის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია (2004 წლის 3 ნოემბერი).
2. ვარდების რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (2004 წლის 30 ნოემბერი).
3. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (2005 წლის 25 მაისი).
4. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (2006 წლის 24 მაისი).
5. ქუთაისის და მისი რეგიონის ადგილის, როლისა და მნიშვნელობის საკითხისათვის საქართველოს ისტორიასა და კულტურაში, სამეცნიერო კონფერენცია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, (2006 წლის 28-29 ნოემბერი).
6. ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების სამეცნიერო კონფერენცია, (2007 წლის 11-12 მაისი), მოხსენება ,,საქართველოში რუსთა ჩამოსახლების ისტორიიდან”.
7 . საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ( 2007 წლის 25 მაისი), მოხსენება ,,საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა და მისი ეროვნული პოლიტიკა”.
8. ისტორიკოსთა დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ( 2007 წლის 29 მაისი), მოხსენება ,,იური სიხარულიძე - 80”.
9. სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,, დავით კლდიაშვილი და აჭარა”, ( 2007 წლის 27 მარტი), მოხსენება ,,ახალი საარქივო დოკუმენტები დ. კლდიაშვილის ბათუმში მოღვაწეობის შესახებ”.
10. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომი და მისი შედეგები”(2008 წლის 11-12 ივნისი), მოხსენება ,,ბერლინის კონგრესი და აჭარის დედა-სამშობლისთან დაბრუნება’’.
11. პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XV კონფერენცია თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში(2008 წლის, 23-24 მაისი), მოხსენება ,, ილია და აჭარა”.
12. საქართველოს სახელმწიფროებრივი დამოუკიდებლობა 90 –( ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 2008 წლის 2-5 ივნისი), მოხსენება ,,ბათუმის ოლქი 1918-1921 წლებში’’.
13. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,, საქართველო და მსოფლიო. წარსული და თანამედროვეობა”, ( ბ ს უ, 2008 წლის 14-15 ნოემბერი), მოხსენება ,, საქართველო და ევროპა 2008 წლის აგვისტოს დღეებში და მის შემდეგ”.
14. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,დემოკრატიის განვითარების პრობლემები საქართველოში და თანამედროვე გამოწვევები”, ( ბ ს უ, 2008 წლის 28 ნოემბერი), მოხსენება ,,საქართველოს ხსნა ევროპაშია .”
15. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,, საქართველოს ჩრდილო-კავკასიურ ალიანსთან ( ნ ა ტ ო) ურთიერთობის საკითხები”, (ილა ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი, 2008 წლის 30 იანვარი), მოხსენება ,, საქართველოს ნ ა ტ ო-ში ინტეგრაციის საკითხები”.
16. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,ილია ჭავჭავაძე-171”, (ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი, 2008 წლის 11 დეკემბერი), მოხსენება ,, ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება და მოღვაწეობა”.
17. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 1921 წლის მარტში ბათუმში განვითარებული მოვლენებისადმი, 2009 წლის 23 მარტი, მოხსენება ,,1921 წლის მარტი ბათუმში’’(ბათუმი, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი)
18. ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია (ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წლის 25 მაისი) მოხსენება ,,საქართველო-გერმანიის ურთიერთობის ისტორიიდან’’.
19. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღისადმი (აკაკი წერეთლის სახელობის ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა, 2009 წლის 25 მაისი), მოხსენება ,,1918 წლის 26 მაისი’’.
20.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29-30 მაისი) მოხსენება ,, ისტორია თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’.
21. სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”(აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, 2009 წლის 3 ივლისი), მოხსენება ,,ევგენი ვეიდენბაუმის ჩანაწერები აჭარის შესახებ”.

22. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,სამხრეთ კავკასია. რეგიონული

      თანამშრომლობის პრსპექტივები და პრობლემები” (ბათუმი, 16 ნოემბერი, 2010),  თემა

      ,,თურქეთ-სომხეთის დაახლოება, რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივა”

დიდი სახელმწიფოების ბათუმის ოლქიტ დაინტერესება პირველი მსოფლიო ომის წინ, სამეცნიერო კრებული ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, 2010

25. ავსტრიელთა სადაზვერვო საქმიანობიდან ბათუმის ოლქში, სამეცნიერო კრებული ,,საისტორიო მაცნე’’, XIX, ბათუმი, 2010

26. ლუკა ასათიანი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, 2010,№ 1-3

27. აჭარა უცხოელი ისტორიკოსის თვალით, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები”, 1(7), 2010

28. რუსეთ-თურქეთის 1806-1812 წლეების ომი და ბრძოლა ბათუმის დაუფლებისათვის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 4-6, 2010

29.მრავალნი წმიდანი მამანი და დედანი, აჭარაში თურქთაგან წამებულნი, სულთმოფინეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული ,,დიდაწარობა’’, ხულო-დიდაწარა, 2010

30.  სამართალწარმოება ბათუმის ოლქში, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული ,,დიდაწარობა’’, ხულო-დიდაწარა, 2010

 31. Lokal  Experience of  Interference of Cultures  (Batumi  on the  Threhold  Of 19 th  Centuries), Dialogue  OF   Civilizations, Nev-York, 2010

32. პოლიტილოგია და ქართული პოლიტიკური აზრი, ბსუ-ის შრომების კრებული, თბილისი, 2011

33. ქართული ეკლესიის მოღვაწენი, ბსუ-ის შრომების კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი’’,

    თბილისი, 2011

34. ბათუმის საკითხი 1921 წლის 17-18 მარტის ქუთაისის მოლაპარაკებაში, შრომების კრებული ,,ბრძოლა    ბათუმისათვის - 1921 წლის 18-20 მარტი’’, თბილისი, 2011

35.ქალაქ  ბათუმის  თვითმმართველობის  ისტორიიდან, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 1-3, 2012

36.ბათუმის  ოლქი 1914-1917  წლეებში, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,ახალი  და  უახლესი  ისტორიის    საკითხები”, თბილისი  2012

37.ბათუმის  ოლქი  მეოცე  საუკუნის  70-80-იან  წლეებში, სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,ახალი  და  უახლესი  ისტორიის საკითხები’’, თბილისი, 2012

38.უცხოელი  მოგზაურები  ბათუმის  შესახებ  (მე-19  ს-ის  დასაწყისი),  სამეცნიერო  ჟურნალი  ,,მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 2-4, 2012

39.სამთავროს  წმინდა  ნინოს  დედათა  მონასტრის  ისტორია, ჟურნალი  ,,ჩვენი  სულიერების  ბალავარი”, ბათუმი, 2012

40.რუსეთ-თურქეთის  ომი  და  აჭარის  დედასამშობლოსთან დაბრუნება, ჟურნალი  ,, არხეიონი”, ბათუმი, 2012

41. ანთიმოზ  ივერიელი,  ჟურნალი  ,, არხეიონი”, ბათუმი, 2012

42.დავით  კლდიაშვილი,  ჟურნალი  ,,ისტორიანი” თბილისი, 2012

43.საქართველო  XVI-XVII საუკუნეების  რუსულ  მწერლობაში,  ჟურნალი  ,,ჭოროხი”, ბათუმი  2012

44.ბრძოლა  ბათუმისათვის  1853-1856  წლეების  რუსეთ-თურქეთის  ომში, ჟურნალი  ,,ინტელექტი”, თბილისი,   2012

45. ფრანგები ბათუმში, ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორია’’, თბილისი,  2013

46. ქართული პოლიციის ისტორიიდან, ჟურნალი ,,არხეიონი”, ბათუმი, 2013

47. გურიის 1841 წლის აჯანყება, ჯურნალი ,,სამუზეუმო მაცნე’’, ბათუმი, 2013

48. ისტიული კვლევის აქტუზლური პრინციპები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში, ჟურნალი ,,სამუზეუმო მაცნე’’, ბათუმი, 2013 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული(მშობლიური), გერმანული(კარგად), რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
1. ღია საზოგადოება საქართველოსათვის და დემოკრატიის ინსტიტუტის გრანტი თემაზე: "ქართული კულტურის და სამართლებრივი ძეგლების ურთიერთმიმართება და დემოკრატიული ღირებულებები". 2010–2011 წლები.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ისტორია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“, - ბაკალავრიატი (I სემესტრი), სასწავლო კურსი ,,საქართველოს ისტორია“ (30 ლექცია, 15 სემინარი);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“, - ბაკალავრიატი (V სემესტრი), სასწავლო კურსი „საქართველოს ისტორია მე–19 – მე–20 სს“ (30 ლექცია, 15 სემინარი);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა „საქართველოს ისტორია“, - ტურიზმი  (I სემესტრი), სასწავლო კურსი „საქართველოს ისტორია" (30 ლექცია, 30 სემინარი);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“, - ბაკალავრიატი, (I სემესტრი), სასწავლო კურსი შესავალი ისტორიაში" (30 ლექცია, 15 სემინარი);
5. საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“, - მაგისტრატურა, (III სემესტრი), სასწავლო კურსი საქართველო–ევროპის ქვეყნების ურთიერთობების ისტორია (მე–10 – მე–20 სს)., (15 ლექცია, 15 სემინარი);

6. საგანმანათლებლო პროგრამა "ისტორია" – ბაკალავტიატი (IV სემესტრი) სასწავლო კურსი ქართული სამართლის ისტორია (30 ლექცია, 15 სემინარი)
6. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა - 40 საათი.

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

პარასკევი 14 0 – 15 00; ; (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი №15 ოთახი)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა