მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მარინა ჯინჭარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ქ.ბათუმი ვაჟა–ფშაველას 54 ქ.ბათუმი ვაჟა–ფშაველას 54 ქ.ბათუმი ვაჟა–ფშაველას ქ.ბათუმი ვაჟა–ფშაველას 54 ქ.ბათუმი ვაჟა–ფშაველას 54 ვაჟა–ფშაველას 54
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 08/08/1956
ტელეფონი: (+99574) 450761
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
კულტურის ისტორია.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
15.09.2009 წლიდან 15.09.2013 წლამდე
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27.06.1980
განათლების მიმართულება, დარგი: ხელოვნებათმცოდნეობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Г–1 № 171668
გაცემის თარიღი: 1980 წლის 25 აგვისტო
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიტატი
სადისერტაციო თემა: საზოგადოებრივი აზროვნება სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოში მე–19 საუკუნის დასასრულს და მე–20 საუკუნის დამდეგს“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26.12.1995
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ისტორია
გაცემის თარიღი: 1996 წლის 22 მარტი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2013–2018 წ.წ. ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
2007_2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2006_2007 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2005-2007 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის მოადგილე
1995–2004 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათეთრის დოცენტი
1984–1995 ბათუმის რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედინსტიტუტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1981–1984 საქართველოს ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველოს უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

. მ.ჯინჭარაძე, „ახალი ფერწერული თემის წარმოშობის საფუძვლები XV-XVI სს–ების გერმანულ ხელოვნებაში“ რსუ „შრომები“ , ბათუმი.2009 
2. მ. ჯინჭარაძე, თ. ფუტკარაძე. „ დემოგრაფიული მდგომარეობა აჭარაში 2002 წლის აღწერით“ გამომცემლობა „ სეზანი“ ,თბილისი, 2009მ.
3. მ. ჯიმჭარაძე, „უცხოელ დამპყრობთა ბრძოლები სამხრეთ– დასავლეთ საქართველოში“ „რსუ“ ბათუმი .2009
4.  ჯინჭარაძე – "საეკლესიო მოღვაწე სახელმწიფოებრიობის დამცველი", გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2011მ.
5. მ.ჯინჭარაძე „ფლორენცია-ქალაქი მუზეუმი“, სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2011

6. მ. ჯინჭარაძე – ქართული საზოგადოებრივი აზრი აჭარასთან მიმართებაში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2012
7. ჯინჭარაძე – "სხვადასხვა მხატვრულ–სტილისტური ტენდენციები XX ს–ის ქართულ ხელოვნებაში, არხეიონი, თბილისი, 2013

8. მ. ჯინჭარაძე – "რენესანსული რეალიზმის განვითარების თავისებურებანი კვატროჩენტოს ეპოქის ფერწერულ პორტრეტში" ჟურნალი "საისტორიო მაცნე, # XX, რსუ, 2013
 


 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. საერთაშორისო კონფერენცია „ ტბელობა“ ,2008
2. საერთაშორისო კონფერენცია რუსეთ– თურქეთის 1877– 1878 წლების ომი და მისი შედეგები , 2008
3. საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, 2009
4. საერთაშორისო კონფერენცია „ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში“, 2009
5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "საქართველო–ბულგარეთი", 2011
6. საერთაშორისო კონფერენცია "ჩვენი სულიერების ბალავარი", 2011
7. საერთაშორისო კონფერენცია "სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)", 2012

 8.საერთაშორისო კონფერენცია "სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)", 2013

 


ეროვნული:

1. ადგილობრივი კონფერენცია „ახალი ფერწერული თემის წარმოშობის საფუძვლები XV-XVI ს.ს–ების გერმანულ ხელოვნებაში“, 2009
2. ადგილობრივი კონფერენცია – პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2009
3. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVIII სამეცნიერო კონფერენცია, 2011
 

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ისტორია
დარგი:
ხელოვნებათმცოდნეობა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

კულტურის ისტორია  3 კრედიტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, I კურსი, ლექცია 75 სთ. (5სალექციო ჯგუფი) სემინარი-150 სთ
2. საქართველოს ისტორია 3 კრედიტი, დაწყებითი, ლექცია– 15 სთ; სემინარი 30 სთ; (სამი ჯგუფი).

3. საქართველოს ისტორია-ფინანსები, მათემატიკა, სემინარი-30 სთ.

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

 სამშაბათი13 საათიდან 15 საათამდე, ოთხშაბათი 13 საათიდან 15 საათამდე.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა