მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ლილე თანდილავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: სოფ. სარფი
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 5/12/1961
ტელეფონი: 893 34 89 90
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
• თურქული ენა
• თურქულ-ლაზური ენობრივი ურთიერთობები
• კოლხური ენა
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, თარჯიმანი, ქართული ენისა და ლიტერატურის და თურქული ენის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЗВ#050907
გაცემის თარიღი: 6/25/1982
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: ,,თურქული ელემენტები ლაზურში’’
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.12.2003; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Ph.m.01.01. 04.№3 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №34).
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004235
გაცემის თარიღი: 15.04.2004 .
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
1.1983 წ. 15.–8. –სარფის საშუალო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელი
2.1987 წ. 3.09. –ამავე სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
3.1992 წ. 20.08.–გონიოს კოოპერატიული ინსტიტუტის თურქული ენის მასწავლებელი
4.1994 წ. 1.–9 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტში, ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის მასწავლებელი
5.2006 წ. 1.09. –ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
6.2009 წ. 15.09.– –ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტი, ქარტული ფილოლოგოიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Фонетическая мена туреских звуков в лазском 2007 г историко-филологическое изискания Т3 Санкт-петербург-Батуми
2. Туреские глагольние заимствования в лазском 2008 г историко-филологическое изискания Т4 Санкт-петербург-Батуми
3. О тирах туреских глагольнъх заимствования в лазском 2008 г г историко-филологическое изискания Т5 Санкт-петербург-Батуми
4. თურქული ელემენტები ლაზურში 2007 წ. რსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, კრებული №5, ბათუმი
5. ლაზურის ხოფური კილოკავის დღევანდელი პრობლემები რსუ–ს საერთაშორისო კონფერენცია–ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში (კრებული) ბათუმი
6. ნასესხებ ზმნათა დინამიკური სვლა ლაზურში რსუ–ს საერთაშორისო კონფერენცია–ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, ბათუმი
7. ლაზურში შემოსული თურქიზმების ფონეტიკური ცვლილებები რსუ–ს შრომები XIII
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბათუმში 2006 წ.
2. აღმოსავლეთმცოდნეობის IV საერთაშორისო კონფერენცია ქუთაისი 2008 წ
3. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმი 2006 წ.
4. ,,კავკასიური ენები“ მაქს პლანკის ევოლუციური ინსტიტუტი ლაიფციგი 2007 წ. საერთაშორისო კონფერენცია

ეროვნული:
1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოფიური ფაკულტეტის მასწავლებელთა კონფერენცია 2007 წ.ბათუმი
2. რსუ–ს მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი 2008 წ.

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), თურქული, (ძალიან კარგად), რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.თურქული ენა–თურქ.II –180 ლექცია
2.თურქული ენა– თურქ. IV –180 ლ
3.თურქულ ენათა შედ. გრამატიკა–თურქ. IV 20 ლ, 10 პრ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
1.ორშაბათი–10.00.სთ–დან–16.00. სთ–მდე.
2.ოთხშაბათი– 10.00.სთ–დან–16.00. სთ–მდე.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა