მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ელგუჯა მაკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, გორგასლის 59/62
მოქალაქეობა: ქართველი
დაბადების თარიღი: 1963
ტელეფონი: 599-56-07-54
ელ-ფოსტა: elgujamakaradze@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ლიტერატურის თეორია

ფოლკლორი
პოსტფოლკლორი
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასოცირებული პროფესორი

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ქართული ხალხური ლექსის მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები“ – 1990
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1991
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურა და ფოლკლორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: kd 056963
გაცემის თარიღი: 10.04.1992
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:
1.1994-1996      ბსუ ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი                                                                           2.1996-2005      ბსუ ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი                                                                     3.1999-2005      ბსუ ქართული ლიტერატურის კათედრის გამგე                                                                             4.2006-2008     ბსუ  ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის სრული პროფესორი                                        5.2005-2012    საქართველოს პარლამენტის წევრი                                                                                                      6.2013 წლიდან  ბსუ ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.ხალხური ლექსის თეორიის საკითხები ,ბათუმი,2013                                                                                            2.ტექსტის ტრანსმისია ფოლკლორში (იბეჭდება
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:
1.რუსული 2.გერმანული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    word, excel
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა