მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> კურიკულუმის კომიტეტი
კურიკულუმის კომიტეტი

1. მარინა გიორგაძე - სრული პროფესორი;
2. ინგა შამილიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
3. ირინე გოშხეთელიანი - სრული პროფესორი;
4. ნატალია სურგულაძე - სრული პროფესორი;
5. ნანა სტამბოლიშვილი - სრული პროფესორი;
6. ნინო დვალიძე - ასოცირებული პროფესორი;
7. ემზარ მაკარაძე - სრული პროფესორი;
8. ოთარ გოგოლიშვილი - სრული პროფესორი;
9. მერაბ ხალვაში - ასოცირებული პროფესორი;
10. ნანა ხახუტაიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
11. ნანა ცეცხლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
12. რამაზ ხალვაში - სრული პროფესორი;
13. მამია ფაღავა - სრული პროფესორი;
14. ლალი ანთიძე - ასოცირებული პროფესორი;
15. ქეთევან სვანიძე - ასოცირებული პროფესორი;
16. მარინე აროშიძე - სრული პროფესორი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა