მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> სწავლა ჩვენთან >> საგანმანათლებლო პროგრამები >> პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი
აგროინჟინერია
აგრონომია
ავტომობილის ზეინკლი (III საფეხური)
არქიტექტორ-ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) (IV საფეხური)
ელექტროამძრავი და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი (III საფეხური)
ელექტროამძრავი და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი (IV საფეხური)
ელექტროამძრავი და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი (V საფეხური)
ელექტროენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია
ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (III საფეხური)
ზეინკალ–სანტექნიკოსი (III საფეხური)
ზეინკლი (III საფეხური)
კალატოზი (III საფეხური)
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი (III საფეხური)
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი (IV საფეხური)
მებათქაშე (III საფეხური)
მემცენარე (III საფეხური)
მეტყევეობა (III საფეხური)
მეფილე–მომპირკეთებელი (III საფეხური)
მეფუტკრეობა (III საფეხური)
მღებავი (III საფეხური)
მშენებლობის მწარმოებელი (IV საფეხური)
მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი
ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი (III საფეხური)
ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი (IV საფეხური)
რკინაბეტონის სამუშაოთა მწარმოებელი (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე) (III საფეხური)
სამოქალაქო მშენებლობა
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი (III საფეხური)
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი (IV საფეხური)
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი (III საფეხური)
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი (IV საფეხური)
ქიმიური ტექნოლოგია


 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა