მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპარტამენტი
 

ჯაბნიძე რეზო
სრული პროფესორი

 

ლამპარაძე შოთა
ასოცირებული პროფესორი

 

მამულაძე მერაბ
ასოცირებული პროფესორი

 

ბერიძე ნოდარ
ასისტენტ პროფესორი

 

ალასანია ნარგიზა
ასისტენტ პროფესორი

 

გაფრინდაშვილი ინგა
ასისტენტ პროფესორი

 

მარგალიტაძე რომან
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა