მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპარტამენტი
 

პაპუნიძე ვანო
სრული პროფესორი

 

შაინიძე ოთარი
სრული პროფესორი

 

ასანიძე ნარგული
ასოცირებული პროფესორი

 

მურვანიძე ავთანდილ
ასოცირებული პროფესორი

 

ჯაში დარეჯან
ასოცირებული პროფესორი

 

გორგილაძე ლამზირა
ასისტენტ პროფესორი

 

ნაკაშიძე ნუნუ
ასისტენტ პროფესორი

 

ჩხუბაძე გურამ
ასისტენტ პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა