მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ქეთევან ინაშარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქ. ბათუმი მაიაკოვსკის ქ.№ 195
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 15/09/1965
ტელეფონი: +995 99 43 94 11
ელ-ფოსტა: keti1@inbox.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მანქანათმშენებლობა

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ -მექანიკოსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 18.06.1987
განათლების მიმართულება, დარგი: მანქანათმშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: HВ № 066103
გაცემის თარიღი: 1987 წლის 21 სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ვ. ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „ფოლადებისა და შენადნობების ცხელ მდგომარეობაში ჭრის რეჟიმებისა და სქემების ოპტიმიზაცია“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.03.2009
განათლების მიმართულება, დარგი: ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: DO № 000277
გაცემის თარიღი: 2010 წლის 23 აპრილი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
2009-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, ასისტენტ პროფესორი
2006 - 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
1992 – 2005 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი.
1991 – 1992 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. ”წინასწარ გახურებული ნამზადების წყვეტილი ჭრის დროს კონტაქტური ტემპერატურის განსაზღვრის წინაპირობები”, ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” №3 (11) 2008წ.
2. ”როტაციული თერმორანდვის პროცესში ჭრის ძალების ოპტიმიზაცია”, ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” №3 (11) 2009წ.
3. „Novel Developments in Cutting and Grinding of Preheated Billets“ ნაშრომი დაბეჭდილია მანჩესტერის უნივერსიტეტის 2010 წლის საერთაშორისო კონფერენციის „მატადორის“ შრომებში.
4. "Hot machining: Process analysis and novel developments" სამეცნიერო სტატია აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებულში. 2011 წ.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. 2010 წლის14 ივლისი, მანჩესტერი, საერთაშორისო კონფერენცია „მატადორი. “„Novel Developments in Cutting and Grinding of Preheated Billets“ .ნაშრომი დაბეჭდილია მანჩესტერის უნივერსიტეტის  შრომებში.
2. 2011 წ. 25 ოქტომბერი, სტუ, აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "Hot machining: Process analysis and novel developments".
ეროვნული:

1. 2009 წ. 8 ივნისი, შრსუ საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. ”ძნელად დასამუშავებელი ფოლადებისა და შენადნობების ცილინდრული და კონუსური ნამზადების რანდვა ჭრით-დამუშავების ახალი მეთოდი”.
უცხო ენების ცოდნა:
გერმანული(საშუალოდ), რუსული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
  ნატო-ს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის-მოწინავე სწავლების კურსი” ტრენინგები. თბილისი 2008 წ 30 .06- 04 .07.
   პრაქტიკოსი ანდრაგოგის ტრენინგი. სახალხოუნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაცია. (Dvv international)წარმომადგენლობა საქართველოში. (2011 წ. 28.04-1.05.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
მანქანათა მექანიკა
დარგი:
მიმართულება "გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა", "ტრანსპორტი"
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა "ტრანსპორტი" - ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „მანქანათა ნაწილები“ ( 15 ლექცია 30 პრაქტიკული);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა „სამთო და გეოინჟინერია“ - ბაკალავრიატი (VI სემესტრი), სასწავლო კურსი „ მექანიზმებისა და მანქანათა თეორია და მანქანათა ნაწილები“ ( 15 ლექცია 30 პრაქტიკული);
 

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ოთხშაბათი14 00 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი, ოთახი №2, №210).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა