მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური >> ანგარიშები
ანგარიშები

სადოქტორო პროგრამების მიმდინარეობა

აკადემიური მოსწრება

გამოკითხვის შედეგები I კურსი
გამოკითხვის შედეგები I კურსი სმ
გამოკითხვის შედეგები II კურსი გომ
გამოკითხვის შედეგები II კურსი ნგტ
გამოკითხვის შედეგები II კურსი სსმ
გამოკითხვის შედეგები IIკურსი ტკ

სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები (2010-2011 სასწავლო წელი)

2010-1011 სასწავლო წლის I სემესტრის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგი

2011-2012 სასწავლი წლის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა